The world is my garden

 

Through art I can express the wonder and the curiosity I feel about the world I live in. My work is an intuitive improvisation on nature and on the impressions of daily life. Through a process of psychological realism, visual elements are restructured into an abstraction of the landscape and the figure.

 

Through the relationship of colors, forms, and marks, through rhythm and balance, and the physical and psychological work of painting, each picture develops into a unique expression. Using visual suggestions, I draw the viewer into an imagined landscape, into a colorful, dynamic world that hovers between the abstract and the representational.

 

I travels a lot and my paintings are often made connected to this. They are non-verbal communications between my memories from a different part of the world, different atmosphere and landscapes, to my present surroundings, connections and dependencies. The journeys between memories and reality have left deep impressions and allow me to see things differently. The moods and feelings that my paintings bring about are far more important to me than references to natural landscapes.

 

 

Statement på norsk

Jeg arbeider primært med maleri, akryl på lerret, tre og papir i forskjellige formater. Jeg er opptatt av 50-tallets abstrakte ekspresjonisme og da særlig kunstneren Helen Frankenthaler. Hun sa ” My work are full of climates, abstract climates, and not nature persuade, but a feeling, and a feeling of an order witch is associatede with nature”. Det er nettopp i dette området jeg jobber. For meg er det viktig å formidle innlevelse, følelser og spontanitet.Jeg er opptatt av hvordan maleriet, strekene og fargevalget endrer seg etter hvor jeg befinner meg geografisk, derfor jobber jeg ofte på reise.

Det interessante er å se hvor viktig omgivelsene har å si for oss mennesker. Uten at vi reflekterer over det i hverdagen, endrer sinnsstemningen og tankene våre etter omgivelsene. Storby kontra skogen, varmt klima i motsetning til et kaldt klima. Det forskes nå mye på å øke bevisstheten om sammenhengen mellom de fysiske omgivelser og folkehelsen.

 

Min motivasjon for å skape maleri kommer innenifra med klare føringer fra stedet jeg befinner meg på og dagens opplevelser. Jobber jeg på atelieret mitt i Fredrikstad, går eller sykler jeg dit. På veien prøver å være mest mulig til stede, og fanger dagens stemning og farger. Når jeg maler er det som en rituell dans hvor hvert strøk og hver gest er direkte forankret i det jeg har opplevd.Det er en indre kraft som driver meg til å skape akkurat det jeg gjør. Jeg er til stede, opplever, sanser og tar inn – for deretter å prosjektere det ut på et lerret eller papir. Jeg er opptatt av hvordan maleriet, strekene og fargevalget endrer seg etter hvor jeg befinner meg geografisk, derfor jobber jeg ofte på reise. 

For å forsterke min forskning på hvordan jeg påvirkes geografisk og av andre ytre begivenheter har jeg hver dag i snart 7 år laget et lite maleri på papir. Formatet er på størrelsen med et visittkort og alltid stående format (6,35x8,89cm). Uansett hvor jeg er i verden eller hva jeg gjør så lager jeg et lite bilde og poster det på bloggen https://365rombergtronstad.wordpress.com og på min Instagram konto kristinromberg. Dette er min visuelle dagboken. Her kan man helt tydelig se at jeg endrer farge, form og uttrykk ettersom hvor jeg er og hva jeg har gjort.

IMG_0584.jpg
IMG_9014.jpg