Verden er min hage

Jeg ønsker å uttrykke min undring og nysgjerrighet på verden vi lever i. Verkene mine er en intuitiv improvisasjon av naturen og inntrykk fra alt jeg opplever. Gjennom en prosess med psykologisk realisme omstruktureres visuelle elementer til en abstraksjon av landskap og figurasjon.

 

Gjennom forholdet mellom farger, former og streker, gjennom rytme og balanse, og det fysiske og psykologiske arbeidet med å male, utvikler hvert verk seg til et unikt uttrykk. Ved hjelp av flere visuelle lag, trekker jeg betrakteren inn i et tenkt landskap, inn i en fargerik, dynamisk verden som svever mellom det abstrakte og det representative.

 

Endringen er konstant. Endring er en av få tingene i naturen som alltid er konstant – den evige strømmen av uvisshet og uforutsigbare forhold, som leder til valg, som igjen leder til handling som til slutt blir en begivenhet ladet med konsekvenser, selvom alt er i en konstant prosess av å bli noe annet. Plutselig og dramatisk endrer alt seg og det perfekte blir borte – hvis man da ikke ser på prosessen av endring i seg selv som det perfekte. På et tidspunkt når endringen sitt høydepunkt av harmoni. Prosessen som laget denne harmonien, som i seg selv er perfekt, erstatter harmonien med noe annet – alltid noe annet. For alt vil leve, for så og dø. Hvis man observere Naturen på nært hold og man er konstant til stede i livet vil kunnskapen representerer tryggheten om fortiden, endringen vil gå som en kontinuerlig strøm av tilstedeværelse og usikkerheten gir liv til fremtidens muligheter. Fortid, nåtid og fremtid. Fortiden definerer nåtiden og nåtiden definerer fremtiden.

 

Jeg sammenligner dette med å male. Jeg ønsker å gjengi naturens vakre magi og evige mystikk. Jeg ønsker å bruke min kunnskap til hele tiden å være i en prosess – en endring – en tilstedeværelse. Usikkerheten gir meg fremtidens muligheter. 

Jeg arbeider med en kroppslig tilnærming til maleriet.

Jeg undersøker mulighetene i mitt medium, ved å bryte det etablerte konseptet med lerret på blindramme. Isteden ser jeg på lerretet som et selvstendig rom og jeg utforsker hvordan maleri kan nå utover den tradisjonelle rammen på ukonvensjonelle måter. Hengende på veggene i lagdelte komposisjoner og hengt opp svevende i rommet, blir man oppmuntret til et mer kroppslig engasjement. Arbeidene henger på tvers i flere visuelle plan. De manøvrerer mellom overflate og dybde, stillhet og bevegelse, og danner et skiftende landskap. Installasjonen oppmuntrer til menneskelig forbindelser i møte med hvert maleri og i sin helhet.  De tilstedeværende må sirkulere rundt og forhandle om mellomrommene mellom lerretene, slik at hvert maleri sakte avslører seg selv.

 

Arbeidene har en sterk tilstedeværelse. De presenteres noen ganger i lag på lag over hverandre, andre ganger som en speiling. Blikket blir kontinuerlig trukket fra det ene maleriet til det neste og skaper en tidsmessig utfoldelse. Denne lagdelingen etterligner også materialiteten i selve maleriene, hvorav noen er ville og fargesterke, mens andre er definert i sin enkelhet. 

 

Som en del av et større økosystem prøver arbeidene mine å fremkalle naturen, noe som oppstår hver gang jeg maler. Mine malerier inneholder referanser til miljøet rundt meg. Jeg reiser mye og maleriene mine blir ofte laget på disse reisene. Uganda, Italia, Lofoten eller Costa Rica er noen av stedene jeg har arbeidet på. Hele mitt kunstnerskap er en ikke-verbal kommunikasjon mellom opplevelser, minner, forskjellige atmosfærer og landskap. Reisene mellom minner og virkelighet har etterlatt dype inntrykk og lar meg se ting annerledes. Stemningene og følelsene som maleriene mine gir er mye viktigere for meg enn referanser til naturlandskap, byer og hendelser.

  • Facebook Classic
  • Instagram
  • Instagram